Vipeholm

Plats: Lund
Kategori:
Beställare:
År: 2005

Vipeholmsparken är ramen om en ny bostadsbebyggelse i Lunds östra stadsdelar. Åtta solfjäderformade punkthus är omsorgsfullt inplacerade bland parkens stora uppvuxna träd och övrig vegetation.

Samtliga lägenheter har stora balkonger med optimala solförhållanden och uppglasade vardags-rum. Bebyggelsen innehåller totalt 140 lägenheter i 4-6 våningar där det översta våningsplanet är utformat som ett penthouse med en storslagen utsikt åt flera väderstreck.

Utöver de åtta punkthusen finns två radhuslängor med totalt 7 lägenheter i 1 1/2 plan. Garagebyggnader, förråd och miljöhus är placerade i områdets ytterkanter.