Stadskajen

Plats: Landskrona
Kategori: , ,
Beställare: Paulssons Fastigheter, Peter Billquist
År: 2014-2018

Bostadsdel med ca. 6100 m² BTA och hotelldel med ca. 8400 m² BTA.

Foto: Åke E:son Lindman

Stadskajen är en unik plats med stora möjligheter, men också en plats som förpliktigar. Projektets avsikt har varit att respektera det historiska sammanhanget men också skapa ett modernt kvarter som tar tillvara platsens möjligheter till utsikt, ljus och folkliv.

Idén bygger på att kontrastera den historiska bebyggelsen med en modern men stramt stillsam och enkel volym, som visar hänsyn till och samspelar med Carl Hårlemans 1700-talskyrka, Sofia Albertina. Mellan kyrkan och hotellet skapas en delvis ny plats, Jönsaplan, som ger kyrkan det torgrum den länge saknat. Torgets sidor har olika karaktär. En grönskande, upphöjd sittplats mot söder och bostadskvarteren, en kvadratisk, tegelmursinramad sittplats mot hamnen, en svart, rektangulär fontän som utgör en diskret avdelare mellan torget och hotellets angöring, och med Sofia Albertinas gavelfasad som den självklara dominanten.

Mot kajernas promenadstråk har kvarteret fått en öppnare och livligare utformning, där generöst uppglasade fasader annonserar insidans liv, vilket medverkar till och blir en del av
stadslivet längs kajpromenaden.

Från Jönsaplan nås hotellet och ett av bostadshusen. Den västra och norra sidan av kvarteret vänder sig mot stadshuset och kajpromenaden, med lokaler för restauranger och uteserveringar i gatuplan, samt konferens på plan två. De översta våningarnas hotellrum har balkonger, inramade av skulpturala, karaktärsskapande kalkstenskärmar. Högst upp finns ett spa med solig uteterrass, svävande glaspool, och milsvid utsikt över hamninloppet och havet i horisonten.

Bostäderna är placerade i en vinkel i kvarterets södra halva, och får där ett lugnt och soligt läge längs Södra Långgatan och hamnpromenaden. I bottenvåningen finns butikslokaler. Kvarteret öppnar sig mot söder och väster, som ger utsikt och solljus till den upphöjda gården och bostadsrummen mot denna. Den gemensamma gården är kvarterets gröna oas. Träd, gräs, perenner och en vattenspegel skapar en lugn insida, med husens gårdsfasader som fond.

Det gula slagna fasadteglet, med infällda, horisontella band av beige Jurakalksten, är genomgående i hela kvarteret. Kalkstenen återkommer i balkongskärmarna, som ramas in av vit fiberbetong. Variationerna i den vertikala fönstersättningen betonas med partier av blinderat glas och oljat cederträ.