SOL – Språk- och Litteraturcentrum

Plats: Lund
Kategori:
Beställare: Akademiska Hus i Lund AB, Lunds Universitet
År: 2004

Projektet syftar till att knyta samman tre befintliga institutionsbyggnader i kv Absalon kring ett gemensamt entrétorg, och till detta foga en ny byggnad innehållande bibliotek och humanistlab.

Kasper Salin-juryn nominerar Språk- och Litteraturcentrum med motiveringen: För dess samlade och självklara stadsbyggnadsgrepp som förstärker platsen och skickligt fogar in en i alla stycken modern byggnad i en bitvis trång historisk stadskärna, med många kultur- och märkesbyggnader. Med stöd i modernistisk tradition har enkla geometriska volymer – rätblock, cylindrar – och en varierad sektion nyttjats för att hantera ett stort rumsprogram och länka ihop befintliga byggnadskroppar. De välstrukturerade och opretentiösa interiörerna berikas av många och välstuderade utblickar mot omgivningen. Den väl gestaltade, generösa och ljusa entréplatsen mot Sölvegatan förtjänar speciellt att nämnas.