Slottsvången

Plats: Helsingborg
Kategori:
Beställare: HSB
År: 1999

Vinnare av Kasper Salin-priset och Helsingborgs Skönhetsråds pris år 2000.

34 lägenheter i tre stadsvillor i centrala Helsingborg.

Närheten och till viss grad hänsynen till den existerande bebyggelsen av villaliknande bostadshus motiverar den valda utformningen. Karakteristiskt är stora balkonger med varierad placering samt penthouse med utskjutande tak.