Raus Vång

Plats: Helsingborg
Kategori:
Beställare: NCC
År: 2006
Radhuslängor i två våningar med 31 lägenheter.

31 lägenheter i ny stadsdel. Gatorna är intima med träd och häckar kring små förgårdar. Vår gata kantas av radhuslängor i två våningar, där övre våningen är indragen. Varje länga består av radhusgrupper. Gatuprofilen på västra sidan skapas genom ett spel mellan en och två våningar och släpper därigenom in kvällsljus och ger utblick. Radhusen på den östra sidan har en takterrass mot gatan, där de boende kan sitta och njuta av kvällssolen. Gatan får variation genom de två olika hustyperna, samtidigt som miljön tydligt knyts samman genom röd puts, grå minerit-partier och sitt arkitektoniska uttryck.