Norra Hamnen, Helsingborg

Plats: Helsingborg
Kategori:
Beställare: HSB
År: 1999
Flerbostadshus om 26 lägenheter ingående i Norra hamnen-projektet i centrala Helsingborg.

Byggnaden är speciell genom sin form, sitt smala husdjup, sin karakteristiska profil med fallande hushöjd från sju våningar mot havet till fyra mot staden. Samtliga lägenheter har utsikt och alla har minst två stora balkonger. Huset är vitt i samma nyans som Markelius konserthus, det arkitektoniska uttrycket är modernistiskt med viss maritim anknytning. Material är vit puts, Rheinzink och stora glasytor.