Mediehuset, Växjö

Plats: Växjö
Kategori:
Beställare: Videum
År: 2006
Mediehuset är starten på den nya delen av Science Park. Huset rymmer lokaler för SVT Växjö och verksamheter knutet till universitetet. Foajén blir en naturlig mötesplats för de olika verksamheterna som samsas inom byggnaden.

Mediehuset är tänkt att tillsammans med Kv. Uppfinnaren bilda fonden för ett nytt torgrum vid södra infarten till området. Byggnaden består av en vinklad volym i 3 våningar med lägre volymer kopplade i gavlarna. Mot söder och torgrummet ligger entrén och den lilla foajén och i norr SVTs spelplats och garage. Den östra fasaden vänder sig mot den nord-sydliga promenaden utmed Kunskapskällan och Gärdet.