Matteannexet, LTH

Plats: Lund
Kategori: ,
Beställare: Akademiska Hus
År: 2013
Om- & tillbyggnad av matematikhusets annex, Lunds tekniska högskola.

Efter snart femtio års användning har behovet av renovering och utveckling av Matteannexet blivit angeläget. Matteannexet idag är en mycket intensivt nyttjad byggnad som rymmer drygt 1500 studenter i hörsalar och skrivsalar. Byggnaden möter inte dagens behov och krav på goda lärande miljöer utan saknar egenskaper som t ex studieplatser, fikamöjligheter, uppehållsmiljöer och adekvat AV-utrustning.