Masten

Plats: Helsingborg
Kategori:
Beställare: Bengt och Birgitta Larsson
År: 2000

Nybyggd villa vid Öresund. Byggnadens tre längor har enkelsidigt tak som faller ned mot en liten vindskyddad gård. Stora och små fönster strategiskt placerade säkrar optimal kontakt mellan ute och inne. Material är vit puts, cederträ och Rheinzink.