Maria Lovisa

Plats: Helsingborg
Kategori:
Beställare:
År: 2007-2008

36 hyreslägenheter i nio snarlika tvåvåningshus som strålar ut från en cirkelrund liten kvarterspark. Placeringen av husen gör att man kan utnyttja marken på bästa sätt samtidigt som det är till fördel för ljusförhållandena. Husen innehåller tvåor och treor på cirka 55 respektive 70 kvadratmeter.