Marathon

Plats: Tornavägen/Tunavägen, Lund
Kategori:
Beställare: AF Bostäder
År: 2019

Studentbostäder

Projektet omfattar 3 hus, uppdelade i ett flertal volymer, i 3-8 våningar med 256 studentlägenheter för 1-3 boende. I projektet ingår också befintlig byggnad, Torvlabbet.

Studentbostäderna i Marathon har ett fantastiskt läge vid mötet mellan Tornavägen och Tunavägen där de ligger mellan centrala Lund och LTH/Kunskapsstråket/Ideon.

Kvarteret ligger i mötet mellan Professorsstadens villakvarter och LTH´s mera storskaliga och kraftfulla tegelarkitektur samt med Tunaparkens grönska i närheten. Den befintliga tvåvåningsbyggnaden i rött tegel, Torvlabbet, i tomtens sydvästra hörn bibehålles.

Målet har varit att ge alla bostäder goda boendekvaliteter med direkt dagsljus i samtliga bostadsrum. Med hänsyn till att bostäderna har relativt små ytor har vi hanterat detta med en uppdelning i flera mindre volymer, vilket skapar en ”bykänsla”. Volymerna är placerade runt en gemensam grön gård med plats för utevistelse i sydvästläge. Tydliga framsidor vänder sig mot Torna- och Tunavägen med entréer mot gatorna. Med volymuppdelningen har vi också kunnat hantera övergången i skala från den lägre 3-våningsbebyggelsen vid Tornavägen/Tunavägen via 4-6 våningar upp till den högsta volymen med 8 våningar i kvarterets nordöstra hörn. Denna volym samspelar med byggnaderna på LTH.

Volymerna är enkla och skarpskurna med tydlig takgestaltning. Tegel är det dominerande materialet, där volymuppdelningen tydliggörs med en variation i fyra olika kulörer. Övrig färgsättning på respektive volym följer teglets kulör.

Projektet är presenterat i den nya boken “Tiotalets svenska bostad: Bostadsarkitektur 2010–2020” från Arkitektur Förlag.