Malmö Living

Plats: Carlsgatan/Lokgatan, Malmö
Kategori:
Beställare: Veidekke Bostad
År: 2019

Bostäder, bostadsrätt

Bostadshus i 19 våningar i centrala Malmö med 87 lägenheter och 2 lokaler.

Malmö Living ligger vid Carlsgatan i direkt anslutning till Centralstationen. Detta läge kommer när utbyggnaden av Södra Nyhamnen växer fram att vara en del av Malmös absoluta centrum. Byggnaden som är 19 våningar ges en tydlig vertikal gestaltning, där volymerna högst upp trappar av. Detta ger möjlighet till fantastiska takterrasser för de övre lägenheterna. Alla lägenheter är utformade med rumssamband, utblickar och balkonger för att ta tillvara på varje bostads alldeles unik läge.  I gatuplanet ges byggnaden en markerad utformning och här finns också två lokaler samt plats för cykeluppställning med ”verkstad” och luft. På plan 7 finns en gemensam takterrass på det anslutande kontorshuset.

Sandfärgat tegel är det huvudsakliga fasadmaterialet. Det kompletteras med klinker i gul och grå kulör för att framhäva de vertikala volymerna.