Lomma Bibliotek

Plats: Lomma
Kategori:
Beställare: Lomma Kommun
År: 2008

Nominering till Kasper Sahlin-priset 2009 samt publicerat i Arkitektur 04.2009 och Rum 05.2009.

Lomma nya bibliotek har med sin placering, på gränsen mellan befintligt centrum och en ny
stadsdel vid havet som hastigt växer fram, fått en nyckelposition i stadsbilden med stort
symbolvärde för kommunen.

Lommas nya Bibliotek ligger alldeles invid Höje å och har ett stort trädäck som terrasserar sig ner mot en mindre kajplats för gästbåtar. Därigenom upplevs vattenkontakten påtagligt.

Biblioteksbyggnaden är enkel i sin form, helt klädd med varmförzinkade stålskivor avviker den mot allt i sin närmaste omgivning, men associerar till hamnmiljön med båtar och plåtskjul. Byggnaden är placerad på en förhöjd granitplatå med en entréramp i hela dess bredd. Värmeslingor med glykol gör entrézonen snö- och isfri – bra för parkettgolven i biblioteket. Långt framme mot vattnet och utsikten ligger en mindre frikopplad cafébyggnad, som en arkitektonisk ”lillebror” till biblioteket, varifrån den också kan nås. Väl inne i byggnaden möts man av ett enda stort rum i två våningars höjd med ett markant kraftigt lutande yttertak. En rak trappa, likt en landgång, leder upp till en inskjuten entresolvåning, fritt svävande och helt friskuren från ytterkonturen. En kärna längs norrfasaden innehåller administrativa och personalrelaterade funktioner. Resten av biblioteket är utåtriktat och helt avsett för allmänheten.

En samlande visuell idé är ”Röda väggen” från golv till tak, som en hjärtvägg utsmyckad med ordet BIBLIOTEK översatt till 50 olika språk med skrift i silver. Väggen är formgiven av grafikern Gabor Palotai.

Biblioteket är konstruerat som ett tungt hus med betongelement i väggar och tak. Golven i båda våningsplanen är utformade som 50 cm djupa installationsgolv, vilket har fördelen att samtliga el- och VVS-installationer är dolda. Enda synliga spår är tre rostfria skorstenar vid norrfasaden.