Kv. Herkules i Trelleborg

Plats: Trelleborg
Kategori: , , ,
Beställare: Hemsö Fastighets AB
År: Pågående

Nytt hotell- och stadshus.

Tillsammans med vår beställare Hemsö Fastighets AB har Jais tagit fram ett förslag på ett nytt hotell i kvarteret Herkules i Trelleborg. Hotellet kommer bli ett nytt landmärke i Trelleborg med spektakulär arkitektur.

Förutom hotell kommer byggnaden inrymma spa, stadshus med möteshall samt kontor och ett konferenscenter som tar plats i det anslutande, kulturhistoriskt värdefulla, Telinska magasinet från mitten av 1800-talet.