Kulturhus Höganäs

Plats: Höganäs
Kategori: ,
Beställare: Höganäs Stadsbyggnadskontor
År: 2018

Vinst i parallellskiss!
Summa programyta 1850 m².

Det nya kulturhuset skall vara tydligt och karaktärsfullt samt definiera torget och stärka rörelser från Kungsgatan ner mot sundet via en breddad vacker passage i torgets västra sida. Entrén för kulturhuset vänder sig mot torget och sedan breder verksamheten ut sig mot sundet och västerljuset.

Torget är en del av stadsväven, men samtidigt ett av kulturhusets aktivitetsrum. Här kan allt från bokloppis, skulpturutställning samt arrangemang i samband med kulturnatten, tex filmvisning ske.

En scen anordnas mot den södra sidan där bostadshusets gavel bildar en naturlig fond.

Organisationen i huset bygger på överblickbarhet och att café, utställning och service ligger i direkt anslutning till entrén och gatan.

Dispositionen av huset bygger på tre huvudprinciper:

  1. Tydlighet
  2. Se och synas
  3. Samla