Iittala

Plats: Höganäs
Kategori:
Beställare: Iittala Oy / Midroc
År: 2006
Fabriksbutik för Iittala vid Höganäs Keramiks fabrik.

Butiken är en fortsättning på den befintliga outlet-butiken “Vita gården”, en tidigare tillbyggd gammal lantgård strax intill Höganäs Keramiks fabrik. I den nya anläggningen kommer Ittalas varumärken kunna samlas under samma tak, och Höganäs Keramiks fabriksförsäljning flytta upp från sin nuvarande plats i källaren under fabriken. Den nya butikslokalen är en enkel rektangel i plan, indelad i tre lanterninförsedda långskepp som fortsätter det gatuvända gavelmotiv som den gamla gården etablerat.