Hus N

Plats: Växjö
Kategori: ,
Beställare: Linnéuniversitet Växjö
År: 2010

Hus N är en viktig pusselbit i utbyggnaden av Linnéuniversitetet på campusområdet i Växjö. Byggnaden slutför inramningen av Lückligs plats och sammanlänkar den kraftfulla inre studie- och forskarmiljö som nu sträcker sig hela vägen från hus H till hus M. Längs denna kreativa gata finns mötesplatser, studieplatser, hörsalar och andra lärmiljöer.

Med Hus N förstärks utformningen i de byggnader vi tidigare uppfört (Hus K, K2 och M) och dessa får ytterligare en dimension. Byggnaden är organiserad kring en gård med en trevåningsbyggnad mot norr och öster samt en tvåvåningsbyggnad i söder. Den centrala foajén, som vänder sig mot Lückligs plats i norr, är öppen i två våningar och spänner mellan de befintliga byggnaderna. I entréplanet finns de större undervisningslokalerna och på plan två mindre lärmiljöer och arbetsrum för doktorander. Från foajén når man även en sal för 350 personer som fungerar både för föreläsningar och för scenisk verksamhet. I anslutning till undervisningslokalerna finns små ”kryp in” för 3-4 personer. Här kan man få en avskild studiesituation samtidigt som man är del av ett större sammanhang. Övriga uppehållsrum/studieplatser är spridda i huset och de finns både i lugna miljöer samt på platser med mera liv och rörelse. Husets bärande idé är att gestalta rum som ger förutsättningar för möten i olika situationer. Förutom undervisningslokaler, studieplatser och studentpentry finns Institutionen för Socialt Arbete och universitetets IT-avdelning i hus N.

Byggnaden karaktäriseras av en dynamisk utformning som bland annat gestaltas med byggnadens synliga stomme i trä. Fasaden mot Lückligs plats uttrycker den rörelse i Hus N som byggnaden skapar mellan de anslutande byggnaderna. Stommen är ett prefabricerat pelarbalksystem av trä, Trä8 från Moelven Töreboda. Ytterväggarna är prefabricerade utfackningsväggar med träreglar. Arkitekturen präglas även i övrigt av användningen av olika trämaterial varav vissa har en direkt koppling till den forskning som förekommer vid Linnéuniversitetet. Fasaderna är av träpanel där den svarta stående Z-panelen finns på de mera fritt gestaltade delarna som foajé, hörsal och förbindelsegång. Övriga delar har liggande värmebehandlad fjällpanel i en jämn delning som står mot ytor av släta grå fibercementskivor. Vindfång och balkonger är gestaltade med träläkt. Större delen av takytorna är belagda med moss-sedum. Interiören i de allmänna ytorna, hörsalar och lärmiljöer är utförda med väggbeklädnad och invändiga partier i björk. Björkplywood förekommer dels naturligt klarlackerad men också i en rödbrun kontrasterande kulör som lyfter fram vissa volymer och väggpartier. Perforerad plywood utgör också en viktig del av den akustiska dämpningen. Innerdörrarna är distinkta med sin svarta kulör. Golvet i foajén är belagt med betongmassa. Övriga golv på plan ett i hörsalar och lärmiljöer är 24 mm industriparkett av ek. I trappor och foajé, lärmiljöer och förbindelsegång på plan två är golvet belagt med stjärnsågat virke av furu med stående årsringar. Förutom den omfattande användningen av trä har byggnaden även i övrigt en tydlig miljöprofil då utformning och tekniska lösningar ger en byggnad som uppfyller kraven för en lågenergibyggnad enligt EU:s Green Building Programme.