Hus Charlie

Plats: Framtidsvägen, Växjö
Kategori:
Beställare: Videum
År: Invigning december 2018

Kontor, Pågående

Projektet omfattar en kontorsbyggnad i fyra våningar med tillhörande allmänna ytor i två våningar. De allmänna ytorna omfattar entré, foajé/utställning, reception och konferenslokaler. Befintlig restaurang i Hus Delta byggs ut med nytt kök och fler sittplatser. Byggnaden ansluter till befintliga byggnader Hus Bravo och Hus Delta (Mediehuset). Projektet omfattar totalt cirka 5.500 kvm BTA.

 

Kontorsbyggnaden i fyra våningar har samma arkitektoniska uttryck som det befintliga Mediehuset som vi tidigare ritat. Byggnaden ansluter i entrévåningen till Mediehuset (Hus Delta) och har även förbindelse med de befintliga byggnaderna Hus Bravo och Hus Alfa.

De allmänna ytorna i två våningar omfattar entré, foajé/utställning, reception och konferenslokaler och ansluter till befintlig restaurang i Hus Delta som byggs ut med nytt kök och fler sittplatser. Med detta får Science Park en tydlig gemensamma entrén med reception och det skapas en naturlig mötesplats runt restaurangen och de nya konferenslokalerna. Den centrala sitt-trappan fungerar både som plats för samtal och för föreläsningar.