Högskolan Karlskrona

Plats: Karlskrona
Kategori:
Beställare: Kruthusen Företagsfastigheter AB
År: 2002
Nybyggnad av bibliotek och undervisningslokaler.

Den nya högskolebyggnaden med bibliotek och undervisningslokaler ligger strax norr om Gräsviks gamla regementsbyggnader, på en vacker tomt helt ned till vattnet.

Biblioteket upptar en stor del av byggnaden med en central bokhall genom två våningar och med ett stort norrvänt fönster i hela bibliotekets utsträckning. Via en glasad brygga når man de befintliga byggnaderna, så att nytt och gammalt blir en fungerande helhet.

Den nya anläggningen har ett modernistiskt anslag med fönstersättning som tydligt avspeglar den inre funktionen. Ett stort hörnfönster i hela byggnadens höjd öppnar för insyn in i skolans “hjärta” samt ger en storslagen utsikt över skärgården.

Area: 10 100 kvadratmeter