Hammars Park

Plats: Limhamn
Kategori:
Beställare:
År: 2003
Projektet tilldelades Malmö stads Stadsbyggnadspris, Klass Bostäder, 2012.

Redan de första idéerna och skisserna till den nya bebyggelsen i Hammars park, som kontoret ritat tillsammans med Fojab arkitekter i Malmö, hämtade sin inspiration från de unika omgivningarna. Det öppna landskapet mot sundet i väster, Hammars park i norr, det mäktiga kalkbrottet i öster och slutligen den småskaliga villabebyggelsen i söder.

Området är uppbyggt dels av en lägre bebyggelse kring den gemensamma ”greenen” i söder och dels av tre till fem våningar höga flerfamiljshus i en vacker solfjädersform med parken som fond. Mot Kalkbrottsgatan ligger fyra stycken punkthus som avgränsar området mot öster. Den högre bebyggelsen inramar området och erbjuder vackra lägenheter med uteplatser i sydväst. Den lägre bebyggelsen anknyter till villorna och gör att solen kan flöda in i området från söder.

Trafikstrukturen är enkel och självklar. Runt ”greenen” ligger en gata från vilka samtliga bostäder nås. De högre parkhusen nås via en entrégård från den norra gatan. Parkering för bilar och cyklar är ordnade för varje byggnad i direkt anslutning till entrérummet.

Trapphusen är genomgående och leder ut till husets trädgårdssida. Här finns plats för skyddad lek för de minsta och gemensam samvaro i en inspirerande miljö med parken som fond.

Lägenheterna är disponerade med kök, vardagsrum och uteplatser eller balkong åt väster. Sovrummen ligger samlade i fil mot öster.

Vi har eftersträvat ett enkelt, men dynamiskt formspråk där balkonger, burspråk och takskivor är viktiga beståndsdelar.Takvåningen är utformad med penthouse-lägenheter som ger huset ett karaktärsfullt taklandskap. Fasadmaterial är huvudsakligen ljus puts, med mörka partier av skivmaterial som är en viktig del av fasadkompositionen. Tanken är att dessa relativt strama byggnader i vitt och mörkgrått skall stå i vacker kontrast till omgivningens frodiga grönska.