Gamle Tull

Plats: Halmstad
Kategori:
Beställare:
År: 2008
Nya lägenheter vid Nissan i Halmstad.

Kvarteret Jordbrukaren är ett av flera kvarter som ingår i den nya stora utbyggnaden av Gamle Tull-området vid Nissan i Halmstad. Inom kvarteret Jordbrukaren planeras ett nybygge som består av två långsmala hus längs gatorna och på gården mellan dessa planeras två punkthus. Byggnaderna är i fem våningar med indragen penthouse i en respektive två våningar. Byggnaderna innehåller ca 80 lägenheter samt två stycken lokaler närmast kanalpromenaden. Under hela kvarteret utförs källarutrymmen, cykelförråd samt parkeringsgarage. Arkitektoniskt representerar byggnaderna ett modernistiskt formspråk med vitputsade fasader kombinerat med skivbeklädnader och stora fönsterpartier.