Fören

Plats: Malmö
Kategori:
Beställare: Wihlborgs
År: 2013
Nytt huvudkontor för ÅF i Malmö.

Wihlborgs nya byggnad i kv. Kranen är placerad ”på första parkett” med ett av Malmös ”landmarks” (Gängtappen) som granne. Dockan-området är ett av Malmös utvecklingsområden med närhet till vatten, stadsliv och kommunikationer.

Byggnaden är utformad med butiker i gatuplan. Sydvästfasaden vänder sig mot stadsdelens nya gröna parkstråk. Detta ger närhet till både intensivt stadsliv och lugna parkytor. Byggnadens triangulära form har fått sin geometri av de omkringliggande gatorna samt en vilja att forma ett vackert parkrum mot ”Gängtappen”. Kontorsytorna är förlagda från plan två till sex och nås från tre trapphus med entréer från gatan. Interiört får huset sin karaktär av ljusa moderna kontorsytor med fantastisk utsikt, kraftfulla färgaccenter vid trapphusen samt byggnadens vackra ljusgård med eleganta ståltrappor och balkonger. Exteriört har utformningen utgått från idén om att skapa en varierad fasadkomposition. Skalan har brutits ner genom att variera höjd, karaktär och material. Fasaderna skissas i tegel i två kulörer samt fiberbetong i hörnhuset.