EPIC – Teknikens Hus

Plats: Georg Luckligs väg, Linnèuniversitetet, Växjö
Kategori:
Beställare: Videum / Linnéuniversitetet / GoTech
År: 2018

Utbildningslokaler

Projektet omfattar nybyggnad av en större verkstadshall med tillhörande kompletterande utrymmen och allmänna ytor i två våningar. De allmänna ytorna omfattar entré, entréhall, reception och konferenslokal. Byggnaden ansluter till befintlig byggnad Hus M med ny förbindelsegång på plan 2.

EPIC är ett 2 200 kvadratmeter stort innovations- och teknologicenter på universitetsområdet i Växjö. Epic är en samlingspunkt för gymnasieelever och universitetsstudenter samt en mötesplats för regionens teknikföretag.

Byggnaden ligger strategiskt vid mötet mellan Universitetsplatsen och Georg Luckligs väg och tydliggör genom sin utformning platsen och rörelserna på universitetsområdet. Den stora verkstadshallen som dominerar byggnaden innehåller en maskinpark med den senaste tekniken inom bland annat CNC, svets, mätteknik och automation. Målsättningen har varit att göra verksamheten synlig – att visa upp ett Teknikens Hus. I så väl stomme som på fasad och invändiga beklädnader är trä ett dominerande material.