E-huset, LTH

Plats: Lund
Kategori:
Beställare: Akademiska Hus
År: 2012
Projektet nominerades till Ljuspriset 2012.

Ombyggnad av E-huset, Lunds tekniska högskola.

Medverkande
Koncept: Jais arkitekter
Ljusdesigner: Henning Design AB
Arkitekt: Arkitektgruppen
Inredning: White arkitekter

Avsikten med förändringarna är att åstadkomma attraktiva studentmiljöer med gott om studieplatser och uppehållsytor. Dessa har vi placerat i och omkring den centrala entréhallen samt vid den norra foajén. För att få tillräckligt med aktivitet i anslutning till entréhallen föreslår vi att biblioteket flyttas och lokalen görs om till studieplatser. Vi menar att detta är strategiskt viktigt för att uppnå en intensiv och stimulerande studentmiljö. Vi föreslår också att lärosalar samlas i den västra delen av byggnaden och att plan två och tre ovan entréhallen åter görs om till lärosalar eller annan funktion för studenterna.