Bohus 5

Plats: Malmö
Kategori:
Beställare: MKB
År: 2014

Vinnare av Malmö stads Stadsbyggnadspris i klassen Bostäder år 2015.

Nominerat till Sveriges Arkitekter Bostadspriset 2015.

15-våningshuset är tänkt som en skarpskuren kvadratisk skulptur där fasaduttrycket domineras av burspråken. Byggnadens fasad består av en väderbeständig fasadskiva som ger ett karaktärsfullt uttryck. Lägenheterna är kompakta och karaktärsfulla med sin speciella utsiktsholk. Materialmässigt tänker vi oss en sparsmakad enkelhet med material som betong, plywood och gummi. Byggnadens höjd gör att den kommer tillföra en ny fixpunkt vid Dalaplan. Innanför det gula tegelhuset med de postgula fönstren finns en skyddad oas. Gården är stor och här tänker vi oss att man bygger ett kvadratiskt 15-våningshus med 54 st. lägenheter. Huset nås från ett entrétorg mellan de två kvarteren. Ut mot Trelleborgsvägen och Per Albin Hanssons väg formas ”platser” med bänkar, konst och planteringar. En tidigare passage med baksida-karaktär graderas upp till en serie stadsrum med plats för pauser och möten.