Biskopshage

Plats: Växjö
Kategori:
Beställare: Riksbyggen
År: 2007
Biskopshagen är en ny stadsdel som planeras i södra Växjö. Dess utformning är inspirerad av de svenska trädgårdsstadsidealen från början av förra seklet.

Karaktäristiskt för trädgårdsstaden är låga hus placerade längs svängda gator och små torg. Gatorna är intima med rader av träd och häckar kring små förgårdar. Kvarteret Sandfånget ligger vid Södra Allén, som är områdets entrégata.

Radhus i två våningar och vissa med penthouse kantar gatorna. Bostadslängorna omsluter ett vackert centralt parkrum med privata trädgårdar närmast bostaden. Vår intention är att förena trädgårdsstadens kvaliteter med arkitektur som uttrycker vår tid.