Ångfärjan

Plats: Helsingborg
Kategori: ,
Beställare: Helsingborgs stad och Midroc
År: 2021

Ny hotell- och kongressanläggning.

Vinst i parallellt uppdrag för Helsingborgs stad och Midroc - 2013.

Den nya byggnaden måste bli en del av stadsväven så att goda stadsrum skapas – en grundförutsättning för ett levande och aktivt centrum. Byggnaden ska anknyta till stadens skala och samtidigt formas efter den framträdande plats som kvarteret Ångfärjan är. Vår huvudidé för hotell- och kongressanläggningen är att den alltid, åtminstone delvis, ska vara tillgänglig för allmänheten. Foajéer och caféer ska kunna utnyttjas även om man inte är konferensdeltagare eller hotellgäst. Läget vid kajen ska bli en mötesplats för såväl helsingborgare som långväga gäster.