Om oss

Jais Arkitekter arbetar med alla typer av projekt inom arkitektur och stadsbyggnad från första idéskiss via alla skeden fram till bygghandlingar och uppföljning på byggarbetsplatsen. Vi har genomfört ett stort antal uppdrag gällande bostäder, kontor, universitetsbyggnader, handel, hotell och byggnader för kulturverksamhet samt stadsplanering. Vi utför projekt över hela södra Sverige. Bland våra uppdragsgivare kan nämnas: Akademiska hus, Lunds universitet, Videum, Linnéuniversitet, Atrium Ljungberg-gruppen, HSB, MKB, Midroc, Riksbyggen, AF Bostäder och Castellum, m.fl.

Vi har erhållit ett flertal utmärkelser för hög arkitektonisk kvalitet med exempelvis Kasper Salin pris år 2000 för bostadsprojektet Slottet i Helsingborg och stadsbyggnadspris i Malmö, Lund och Växjö för olika typer av projekt. Kulturbyggnader som Växjö konserthus och Lomma bibliotek har båda blivit nominerade till Kasper Salin-pris.

Arbetsmetod
Vårt arbete inleds alltid med en grundlig analys av platsen och dess unika förutsättningar. Vi ser alltid till en större helhet på stadsbyggnadsnivå. I varje projekt tar vi utgångspunkt i den kontext projektet verkar, det kan gälla såväl fysiska som historiska och sociala dimensioner. Vi arkitekter kan bidra till strategiska överväganden om hur det enskilda projektet på bästa sätt kan bidra till helheten, förstärka kvalitéer som redan finns och tillföra nya kvalitéer. Tillsammans kan nytt och gammalt i staden bilda en komplex väv med hög attraktivitet. En byggnad är inte bara ett objekt utan den definierar de rum som ger förutsättningar för mänsklig verksamhet och mänskliga möten.

”Jais Arkitekter AB vill med professionalism utveckla och skapa god arkitektur i varje uppdrag. Genom att överblicka och behärska alla steg i processen vill vi realisera beställarens och vår gemensamma vision samt skapa mervärde.”

 

Kontoret
Bengt Blasberg och Henrik Jais-Nielsen startade arkitektkontoret 1957 och första uppdraget var en ny anläggning för veckotidningskoncernen Allers i Helsingborg. Företaget hette före 2012 Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB.

Ägare är Mats White, Nils-Erik Landén och Jakob Peetre.

Arkitektkontoret ligger i centrala Helsingborg med utblick över Öresund och Danmark. Kontorets storlek är för närvarande 10 personer.